NYHETER!

På grund av min sjukdom så är jag tvungen att sluta avla.
Hemsidan kommer finnas kvar i ett tag till och finns tillgänglig här.


NEWS!

Due to my permanent illness I'm forced to stop breeding.
The site will be available here for a while.